آژند پردازش کاویان
نماینده انحصاری پنل های خورشیدی

نیروگاه 20 کیلو وات


توان اسمی 20 کیلو وات
فضای مورد نیاز 200 متر مربع
متوسط تولید سالانه 35000 کیلو وات
درآمد سالیانه 286 میلیون ریال
جنگل در حال جذب کربن 1/9 هکتار
دوره برگشت سرمایه و رسیدن به سود 3/4 سال
دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم 2/8 سال