آژند پردازش کاویان
نماینده انحصاری پنل های خورشیدی

نیروگاه 100 کیلو وات


توان اسمی 100 کیلو وات
فضای مورد نیاز 1000 متر مربع
متوسط تولید سالانه 175200 کیلو وات
درآمد سالیانه 1250 میلیون ریال
جنگل در حال جذب کربن 9/3 هکتار
دوره برگشت سرمایه و رسیدن به سود 3/6 سال
دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم 3 سال